π. Βελισσάριος Γκεζερλής

Κάλαντα Χριστουγέννων!

epalxeis.caster.fm
synpasitoisagiois.radio12345.com

Ἀγαπητοί μας ἀκροατές καὶ ἀναγνῶστες,

Αὔριο 24 Δεκεμβρίου καὶ ὥρα 7:00μμ θὰ ἔχουμε τὴν χαρὰ νὰ ἀκούσουμε τὰ κάλαντα τῶν Χριστουγέννων μὲ τὴν ἐπιμέλεια τοῦ Βελισσαρίου Γκεζερλή, Ἱεροψάλτη καὶ δρ Πληροφορικῆς καὶ τοῦ συνεργαζόμενου σταθμοῦ ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ.

Συντονιστεῖτε μαζί μας στό: epalxeis.caster.fm

synpasitoisagiois.radio12345.com