Μαγδαληνή Κόκορη

Ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ καὶ τί φέρνει σὲ μᾶς!

Ὑπὸ τῆς Ἰατροῦ καὶ Θεολόγου
Μαγδαληνῆς Κόκκορη

Σήμερα Τετάρτη 23 Δεκέμβρη 2020, ἡ γιατρός, φίλη καὶ ἀδελφή μας θὰ κλείσει τὴν ἀναφορὰ της στὸ ζήτημα ποὺ μᾶς ἐπέβαλαν νὰ μᾶς ἀπασχολεῖ, περί… “(υ)ἱοῦ” καὶ θυγατέρος καὶ λοιπῶν ἀρρωστιῶν γιὰ νὰ ἀσχοληθεῖ μὲ κάτι πολὺ σοβαρότερο. Ἐφέτος καὶ παρὰ τὴν ἀντίθετη ἄποψη κάποιων “καλοθελητῶν” καὶ “εἰδικῶν”, ὁ Χριστός, ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, θὰ σαρκωθεῖ καὶ πάλι.

Ἡ συζήτηση θὰ μεταδοθεῖ ἀπὸ τὸν σταθμὸ τῶν Ἐπάλξεων καθῶς καὶ ἀπὸ τὸν σταθμὸ ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ, στὶς 6:00μμ καὶ θὰ αναμεταδοθεῖ ἠχογραφημένη στὶς 7:00μμ

Τὸ σημερινό θέμα, ὄπως καὶ τὶς προηγούμενες φορές, θὰ ἀναπτυχθεῖ σὲ μορφὴ συζήτησης μὲ συνομιλήτρια τὴν ὑπεύθυνη τῆς χορωδίας τῶν Ἐπάλξεων, κα Δήμητρα Μποζά-Μπαμπίλη, στέλεχος διατροφολογίας.

Συντονιστεῖτε ἐδῶ: epalxeis.caster.fm
ἤ ἐδῶ: synpasitoisagiois.radio12345.com