Γενικά,  Ἐκδηλώσεις,  Ἐκδόσεις,  Μπορεῖ νὰ μᾶς Ἐνδιαφέρει...,  Νὰ ἀνεβοῦμε λίγο ψηλότερα,  Φύλλα ἐφημερίδας

Ἐκδήλωση γιὰ τὴν Κοινωνικὴ Διακονία

Μὲ τὴν εὐκαιρία τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν Μυροφόρων & τῶν Ἑπτὰ Διακόνων, διοργανώνεται, τὴν Κυριακὴ 19 Μαΐου 2024, στὶς 11:30 π.μ., στὴν κεντρικὴ αἴθουσα τῶν Ἐπάλξεων, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., ἐκδήλωση γιὰ τὴν κοινωνικότητα τῆς Ὀρθοδοξίας, μὲ τὸ ἑξῆς πρόγραμμα:

  • Τὸ πρωΐ, κοινὸς ἐκκλησιασμὸς στὸν Ἅγ. Κωνσταντῖνο Ὁμονοίας καὶ μνημόνευση ὑπὲρ ἀναπαύσεως πάντων τῶν κεκοιμημένων φίλων, συνεργατῶν, ἀρωγῶν τῶν Ἐπάλξεων.
  • Στὴν συνέχεια, πρόγευμα ἀγάπης στὴν αἴθουσά μας, Ζήνωνος 3, καί
  • Ὁμιλία μὲ θέμα: «Ἡ συμβολὴ τῶν Ἐπάλξεων στὸ ἑλληνορθόδοξο μορφωτικὸ καὶ κοινωνικὸ ἔργο».

Στὰ πλαίσια τῆς ἐκδηλώσεως θὰ γίνῃ παρουσίαση τοῦ νέου βιβλίου τοῦ κου Βασιλείου Τσούπρα, μὲ τίτλο: «Τὸ παιδὶ μὲ τὰ γαλανὰ μάτια».

Σᾶς περιμένομε ὅλους.

Εἴσοδος ἐλεύθερη.