Ἐκδηλώσεις,  Ραδιοφωνικὸς Σταθμός

Ἀποκρεάτικη συνεστίαση

Ἀνακοίνωση – Πρόσκληση

 Κυριακὴ τοῦ Ἀσώτου 12 Φεβρουαρίου στὶς 13:30, Αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια.

οἰκογενειακὴ ἀτμόσφαιρα, τὰ σπιτικὰ ἐδέσματα καὶ ἄλλα κεράσματα καὶ ἡ ἀληθινὴ ψυχαγωγία θὰ μᾶς βοηθήσουν νὰ ξεφύγωμε κάπως ἀπὸ τὸ ζοφερὸ κλίμα τῶν ἡμερῶν καὶ νὰ προετοιμαστοῦμε καλύτερα ἐν ὄψει τῆς εἰσόδου μας στὴν κατανυκτικὴ περίοδο τοῦ Τριωδίου.

Εἴσοδος μὲ προσκλήσεις ὑπὲρ μορφωτικῶν καὶ ἱεραποστολικῶν σκοπῶν.

σημ.: Παρακαλεῖσθε ὅπως δηλώσετε ἐγκαίρως τὴν συμμετοχή σας, τὸ ἀργότερο μέχρι τὴν Παρασκευὴ 10 Φεβρουαρίου, γιὰ νὰ ἑτοιμαστοῦν οἱ μερίδες, στὰ τηλ. 210 52 30948, 6987353063.