• Τεχνητὴ Γονιμοποίηση (3ο καὶ τελευταῖο μέρος)

  Σήμερα, Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023 καὶ ὥρα 8:00 μ.μ. μὲ τὴν ἰατρὸ καὶ θεολόγο κα. Μαγδαληνὴ Κόκορη. Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ ἤ ἐδῶ: ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΡΑΔΙΟ Καλὴ ἀκρόαση! Ἐπικοινωνία:️ 6987353063

 • Τὸ Ἐρειστικὸ καὶ τὸ Μυϊκὸ Σύστημα

  Σήμερα, Τετάρτη 18 Ἰανουαρίου 2023 καὶ ὥρα 8:00 μ.μ. μὲ τὴν ἰατρὸ καὶ θεολόγο κα. Μαγδαληνὴ Κόκορη. Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ ἤ ἐδῶ: ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΡΑΔΙΟ Καλὴ ἀκρόαση! Ἐπικοινωνία:️ 6987353063

 • Σύνδρομο εὐερέθιστου ἐντέρου

  Σήμερα, Τετάρτη 4 Ἰανουαρίου 2023 καὶ ὥρα 8:00 μ.μ. μὲ τὴν ἰατρὸ καὶ θεολόγο κα. Μαγδαληνὴ Κόκορη. Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ ἤ ἐδῶ: ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΡΑΔΙΟ Καλὴ ἀκρόαση! Ἐπικοινωνία:️ 6987353063

 • Ἡ ἀλήθεια γιὰ τὰ μικροτσίπ (microchips) (μέρος 6)

  Νέα σειρά ἐκπομπῶν ἀπὸ τὴν ἰατρό καὶ θεολόγο κα. Μαγδαληνὴ Κόκορη γιὰ τὴν νέα τεχνολογία ποὺ διεισδύει ὅλο καὶ περισσότερο στὴν ζωή μας κάτω ἀπὸ ἰατρικὸ καὶ θεολογικὸ πρίσμα. Σήμερα, Τετάρτη 22 Ἰουνίου 2022 καὶ ὥρα 8:00 μ.μ.. Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: ΕΠΑΛΞΕΙΣ ἤ ἐδῶ: ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ Καλὴ ἀκρόαση! Ἐπικοινωνία:️ 6987353063

 • Ἡ ἀλήθεια γιὰ τὰ μικροτσίπ (microchips) (μέρος 5)

  Νέα σειρά ἐκπομπῶν ἀπὸ τὴν ἰατρό καὶ θεολόγο κα. Μαγδαληνὴ Κόκορη γιὰ τὴν νέα τεχνολογία ποὺ διεισδύει ὅλο καὶ περισσότερο στὴν ζωή μας κάτω ἀπὸ ἰατρικὸ καὶ θεολογικὸ πρίσμα. Σήμερα, Τετάρτη 15 Ἰουνίου 2022 καὶ ὥρα 8:00 μ.μ.. Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: ΕΠΑΛΞΕΙΣ ἤ ἐδῶ: ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ Καλὴ ἀκρόαση! ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:️ 6987353063

 • Ἡ ἀλήθεια γιὰ τὰ μικροτσίπ (microchips) (μέρος 3)

  Νέα σειρά ἐκπομπῶν ἀπὸ τὴν ἰατρό καὶ θεολόγο κα. Μαγδαληνὴ Κόκορη γιὰ τὴν νέα τεχνολογία ποὺ διεισδύει ὅλο καὶ περισσότερο στὴν ζωή μας κάτω ἀπὸ ἰατρικὸ καὶ θεολογικὸ πρίσμα. Σήμερα, Τετάρτη 1 Ἰουνίου 2022 καὶ ὥρα 8:00 μ.μ.. Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: ΕΠΑΛΞΕΙΣ ἤ ἐδῶ: ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ Καλὴ ἀκρόαση! ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:️ 6987353063

 • Ἡ ἀλήθεια γιὰ τὰ μικροτσίπ (microchips) (μέρος 2)

  Νέα σειρά ἐκπομπῶν ἀπὸ τὴν ἰατρό καὶ θεολόγο κα. Μαγδαληνὴ Κόκορη γιὰ τὴν νέα τεχνολογία ποὺ διεισδύει ὅλο καὶ περισσότερο στὴν ζωή μας κάτω ἀπὸ ἰατρικὸ καὶ θεολογικὸ πρίσμα. Σήμερα, Τετάρτη 25 Μαΐου 2022 καὶ ὥρα 8:00 μ.μ.. Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: ΕΠΑΛΞΕΙΣ ἤ ἐδῶ: ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ Καλὴ ἀκρόαση! ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:️ 6987353063

 • Ἐρειστικὸ καὶ μυϊκὸ σύστημα

  Σήμερα, Τετάρτη 11 Μαΐου 2022 καὶ ὥρα 8:00 μ.μ. μὲ τὴν Μαγδαληνὴ Κόκορη, ἰατρό – θεολόγο. Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: ΕΠΑΛΞΕΙΣ ἤ ἐδῶ: ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ Καλὴ ἀκρόαση! ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:️ 6987353063

 • Ἡ ἀναπνοή μας

  μὲ τὴν Μαγδαληνὴ Κόκορη, ἰατρό – θεολόγο Σήμερα, Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022 καὶ ὥρα 8:00 μ.μ.. Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: ΕΠΑΛΞΕΙΣ ἤ ἐδῶ: ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ Καλὴ ἀκρόαση! ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:️ 6987353063

 • Ἀντιμετώπιση κορωνοϊοῦ -μέρος 3ον

  Ἡ ἀντιμετώπιση τοῦ κορωνοϊοῦ μὲ ὁμοιοπαθητικὴ καὶ ἄλλες μεθόδους, ὅπως τὶς χρησιμοποίησαν καὶ οἱ σύγχρονοι ἅγιοι πατέρες τῆς ἐκκλησίας μας. Σήμερα, Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022 καὶ ὥρα 8:00 μ.μ., μὲ τὴν Μαγδαληνὴ Κόκορη, ἰατρό – θεολόγο. Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: ΕΠΑΛΞΕΙΣ ἤ ἐδῶ: ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ Καλὴ ἀκρόαση! ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:️ 6987353063

 • Καρτούν και παιδιά

  Πώς επηρεάζουν την υγεία των παιδιών τα κινούμενα σχέδια και τί προβλήματα μπορεί να παρουσιάσουν εξ’ αιτίας τους. μὲ τὴν Μαγδαληνὴ Κόκορη, ἰατρό – θεολόγο Σήμερα, Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου 2022 καὶ ὥρα 8:00 μ.μ.. Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: ΕΠΑΛΞΕΙΣ ἤ ἐδῶ: ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ Καλὴ ἀκρόαση! ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:️ 6987353063

 • Σύνδρομο χρόνιας κόπωσης

  μὲ τὴν Μαγδαληνὴ Κόκορη, ἰατρό – θεολόγο Σήμερα, Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου 2022 καὶ ὥρα 8:00 μ.μ.. Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: ΕΠΑΛΞΕΙΣ ἤ ἐδῶ: ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ Καλὴ ἀκρόαση! ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:️ 6987353063

 • Θυροειδὴς ἀδένας

  μὲ τὴν Μαγδαληνὴ Κόκορη, ἰατρό – θεολόγο Σήμερα, Τετάρτη 5 Ἰανουαρίου 2022 καὶ ὥρα 8:00 μ.μ.. Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: ΕΠΑΛΞΕΙΣ ἤ ἐδῶ: ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ Καλὴ ἀκρόαση! ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:️ 6987353063