Μαγδαληνή Κόκορη,  Ραδιοφωνικὸς Σταθμός

Τεχνητὴ Γονιμοποίηση (3ο καὶ τελευταῖο μέρος)

Σήμερα, Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023 καὶ ὥρα 8:00 μ.μ. μὲ τὴν ἰατρὸ καὶ θεολόγο κα. Μαγδαληνὴ Κόκορη.

Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ
ἤ ἐδῶ: ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΡΑΔΙΟ

Καλὴ ἀκρόαση!

Ἐπικοινωνία:️ 6987353063