Ραδιοφωνικὸς Σταθμός

Ὅλες οἱ ἐκπομπὲς ποὺ ἀναμεταδόθηκαν ζωντανά, σὲ πρώτη μετάδοση ἀπὸ τὸν σταθμό μας, ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ.

 • Κείμενα Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν

  Στὴν παρακάτω λίστα (playlist) στὸ Youtube μπορεῖτε νὰ βρεῖτε ὅσα μαθήματα Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν ἔχουμε δημοσιεύσει στὸ κανάλι μας. Καινούριο μάθημα θὰ ἀνεβαίνει κάθε Σάββατο, στὶς 12:00 τὸ μεσημέρι. Τὰ μαθήματα εἶναι βασισμένα στὸ «ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ» τοῦ Δημητρίου Φιλικοῦ καὶ τὴν «ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ» τοῦ Μιχαῆλ Χ. Οἰκονόμου. Ἐπιμέλεια: Χρύσα Διμπάλη, παιδαγωγός δημοτικῆς ἐκπαίδευσης – φιλόλογος.

 • Ἀφιέρωμα Μνήμης γιὰ τὴν Ἅλωση τῆς Βασιλεύουσας

  Στὸ παρακάτω ἠχητικὸ ἀπόσπασμα μπορεῖτε νὰ παρακολουθήσετε τὴν ἐκδήλωση μνήμης ποὺ πραγματοποιήθηκε τὴν περασμένη Κυριακή, 28 Μαΐου 2023 μὲ ὁμιλία ἀπὸ τὴν φιλόλογο καὶ θεολόγο κα Σοφία Μπεκρῆ, μὲ θέμα: Οἱ «ἁλώσεις» πρὶν τὴν Ἅλωση. Ἀποδόθηκαν τραγούδια καὶ θρῆνοι ἀπὸ τὴν χορωδία τῶν Ἐπάλξεων καὶ τὸ ἀφιέρωμα ἔκλεισε μὲ ἕναν σύντομο τηλεφωνικὸ χαιρετισμὸ ἀπὸ τὸν πρόεδρο τῶν Ἐπάλξεων, κ. Βασίλειο Τσούπρα.

 • Ἀφιέρωμα στὸν Κωνσταντίνο Γανωτὴ

  Ἐδῶ θὰ βρῆτε τὸ ἀφιέρωμα ποὺ πραγματοποιήθηκε τὸ Σάββατο 6 Μαΐου στὴν αἴθουσα τῶν Ἐπάλξεων στὸν ἀείμνηστο ἐκπαιδευτικὸ καὶ συγγραφέα Κωνσταντίνο Γανωτή. Ἡ ἐκδήλωση περιέλαβε παρουσίαση βιογραφικῶν του στοιχείων ἀπὸ τὸν θεολόγο και μουσικό κ. Βασίλειο Μπαμπίλη καὶ ἀναφορὰ στὸ ἐκπαιδευτικὸ ἀλλὰ καὶ τὸ συγγραφικό του ἔργο ἀπὸ τὴν ἐπίσης θεολόγο καὶ φιλόλογο κα. Σοφία Μπεκρῆ.Εἴχαμε τὴν χαρὰ καὶ τὴν τιμὴ νὰ παρευρεθοῦν στὴν ἐκδήλωση αὐτὴ ἡ σύζυγος τοῦ κ. Γανωτῆ, ἡ κυρία Εἰρήνη, καθῶς καὶ ὁ γιός του Στέφανος, οἱ ὁποῖοι μίλησαν γιὰ τὸν Κωνσταντίνο Γανωτὴ ὡς πατέρα καὶ σύζυγο.Τὸ πρόγραμμα ἔκλεισε μὲ τηλεφωνικὴ παρέμβαση τοῦ κ. Βασιλείου Τσούπρα, προέδρου τῶν Ἐπάλξεων καὶ μὲ ἕνα τραγούδι γιὰ τὰ παιδιά,…

 • Τεχνητὴ Γονιμοποίηση (3ο καὶ τελευταῖο μέρος)

  Σήμερα, Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023 καὶ ὥρα 8:00 μ.μ. μὲ τὴν ἰατρὸ καὶ θεολόγο κα. Μαγδαληνὴ Κόκορη. Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ ἤ ἐδῶ: ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΡΑΔΙΟ Καλὴ ἀκρόαση! Ἐπικοινωνία:️ 6987353063

 • Θεοῦ Θέα Θεῖον Θαῦμα

  Σήμερα, Κυριακή 12 Μαρτίου 2023 και ώρα 8:00 μ.μ., με τον κ. Βασίλειο Τσούπρα, θεολόγο – κοινωνιολόγο. Συντονιστῆτε: ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ & ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΡΑΔΙΟ Καλὴ ἀκρόαση! Ἐπικοινωνία:️ 6987 353063

 • Εἰσερχόμενοι στὸ Τριώδιο

  Σήμερα, Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 8:00 μ.μ., με τον κ. Βασίλειο Τσούπρα, θεολόγο – κοινωνιολόγο. Συντονιστῆτε: ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ & ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΡΑΔΙΟ Καλὴ ἀκρόαση! ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:️ 6987353063

 • Ἀποκρεάτικη συνεστίαση

  Ἡ οἰκογενειακὴ ἀτμόσφαιρα, τὰ σπιτικὰ ἐδέσματα καὶ ἄλλα κεράσματα καὶ ἡ ἀληθινὴ ψυχαγωγία θὰ μᾶς βοηθήσουν νὰ ξεφύγωμε κάπως ἀπὸ τὸ ζοφερὸ κλίμα τῶν ἡμερῶν καὶ νὰ προετοιμαστοῦμε καλύτερα ἐν ὄψει τῆς εἰσόδου μας στὴν κατανυκτικὴ περίοδο τοῦ Τριωδίου. Εἴσοδος μὲ προσκλήσεις ὑπὲρ μορφωτικῶν καὶ ἱεραποστολικῶν σκοπῶν.

 • Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες καὶ οἱ τρεῖς λειτουργίες τῆς Καθολικῆς Ὀρθοδοξίας

  Σάββατο 28 Ἰανουαρίου 2023 καὶ ὥρα 7:00 μ.μ., μὲ τὸν κ. Βασίλειο Μπαμπίλη, θεολόγο-μουσικό. Συντονιστεῖτε: ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ& ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΡΑΔΙΟ. Καλή ακρόαση! Πληροφορίες: 6987353063

 • Τὸ Ἐρειστικὸ καὶ τὸ Μυϊκὸ Σύστημα

  Σήμερα, Τετάρτη 18 Ἰανουαρίου 2023 καὶ ὥρα 8:00 μ.μ. μὲ τὴν ἰατρὸ καὶ θεολόγο κα. Μαγδαληνὴ Κόκορη. Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ ἤ ἐδῶ: ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΡΑΔΙΟ Καλὴ ἀκρόαση! Ἐπικοινωνία:️ 6987353063

 • Κοπὴ Βασιλόπιττας

  Τὴν Κυριακὴ 22 Ἰανουαρίου καὶ ὥρα 11:00, στὴν κεντρική μας αἴθουσα, Ζήνωνος 3, θὰ πραγματοποιηθῆ ἡ καθιερωμένη Κοπὴ τῆς Βασιλόπιττας, μὲ σύντομο χαιρετισμὸ ἀπὸ τὸν ὑπεύθυνο τῶν Ἐπάλξεων, κ. Βασίλειο Τσούπρα, καὶ ἑορταστικὸ πρόγραμμα μὲ ἄσματα καὶ παραδοσιακὰ κάλαντα ἀπὸ τὴν χορωδία τῶν Ἐπάλξεων. Εἴσοδος ἐλεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες: 210 5230948, 6987353063.

 • Σύνδρομο εὐερέθιστου ἐντέρου

  Σήμερα, Τετάρτη 4 Ἰανουαρίου 2023 καὶ ὥρα 8:00 μ.μ. μὲ τὴν ἰατρὸ καὶ θεολόγο κα. Μαγδαληνὴ Κόκορη. Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ ἤ ἐδῶ: ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΡΑΔΙΟ Καλὴ ἀκρόαση! Ἐπικοινωνία:️ 6987353063