Γενικά,  Ἐκδηλώσεις,  Μπορεῖ νὰ μᾶς Ἐνδιαφέρει...,  Νὰ ἀνεβοῦμε λίγο ψηλότερα,  Ραδιοφωνικὸς Σταθμός,  Σὰν Σήμερα,  Σύγχρονη Οἰκογένεια

50 Χρόνια Προσφορᾶς

Τὴν Κυριακή, 14 Ἀπριλίου 2024, στὶς 11.30 π.μ., στὴν κεντρικὴ αἴθουσα τῶν Ἐπάλξεων, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια, θὰ πραγματοποιηθῆ ἐκδήλωση – ἀφιέρωμα, γιὰ τὴν συμπλήρωση 50 ἐτῶν ἀπὸ τὴν κυκλοφορία τοῦ 1ου φύλλου τῶν «Ἐπάλξεων» (16 Ἀπριλίου 1974), μὲ τὸ ἑξῆς πρόγραμμα:

  • Κοινὸς ἐκκλησιασμὸς στὸν Ἅγιο Κωνσταντῖνο Ὁμονοίας καὶ στὴν συνέχεια πρόγευμα ἀγάπης στὴν αἴθουσά μας.
  • Ἀναφορὰ στὴν μέχρι τώρα πορεία τοῦ ἔργου τῶν Ἐπάλξεων καὶ σὲ μελλοντικοὺς στόχους καὶ προοπτικές.

σημ.: Ἡ ἐκδήλωση θὰ καλύπτεται καὶ ἀπὸ τὸ διαδικτυακὸ ραδιοφωνικὸ σταθμὸ τῶν Ἐπάλξεων: ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ και θὰ κοινοποιηθῆ σύνδεσμος γιὰ ὅσους ἐπιθυμοῦν νὰ συμμετάσχουν ἐξ ἀποστάσεως.

Ἡ παρουσία ὅλων κρίνεται ἀπαραίτητη, ἀφοῦ πρόκειται γιὰ τὴν συνέχιση τοῦ πολύπλευρου ἔργου τῶν Ἐπάλξεων στοὺς σύγχρονους χαλεποὺς καιρούς.

Περισσότερες πληροφορίες στὰ ὡς ἄνω τηλέφωνα καὶ στὴν ἱστοσελίδα μας: ΕΠΑΛΞΕΙΣ

Γιὰ νὰ παρακολουθήσετε τὴν τηλεδιάσκεψη πατῆστε πάνω στὸν παρακάτω σύνδεσμο:

https://join.skype.com/F27weeX0zIkN