Ἐκδηλώσεις,  Νὰ ἀνεβοῦμε λίγο ψηλότερα,  Ραδιοφωνικὸς Σταθμός

Ἡ ἐπέτειος τοῦ «ΟΧΙ»

Σάββατο 28 Ὀκτωβρίου καὶ ὥρα 6:30 τὸ ἀπόγευμα, Αἴθ. Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια

 Τὸ πρόγραμμα περιλαμβάνει:

-Ὁμιλία ἀπὸ τὸν κ. Παναγιώτη Παπαγεωργίου, νομικό-συγγραφέα, μὲ θέμα: «Τὸ ΟΧΙ τῆς Πίνδου, τὸ ΟΧΙ τῶν ὀχυρῶν».

Ἐπίκαιρο ἑορταστικὸ πρόγραμμα ἀπὸ τὴν χορωδία τῶν Ἐπάλξεων.

σημ.: Παρακαλοῦνται οἱ ἀναγνῶστες μας νὰ συμμετάσχουν στὴν ἐκδήλωση αὐτήν, ἀφ’ ἑνὸς μὲν γιὰ νὰ τιμήσωμε δεόντως τοὺς ἥρωες τῆς πατρίδος μας, ἀφ’ ἑτέρου γιὰ νὰ διδαχθοῦμε ὅλοι ἀπὸ τὶς μαρτυρικές των θυσίες.

Πληροφορίες στὰ τηλέφωνα: 210 5230948, 6936901606.

σημ.: Ἡ Φθινοπωρινὴ Συνεστίαση, ἐν ὄψει τῆς Μικρῆς Σαρακοστῆς τῶν Χριστουγέννων, θὰ γίνῃ, πρῶτα ὁ Θεός, τὴν Κυριακὴ 12 Νοεμβρίου καὶ ὥρα 13:30 μ.μ., στὴν κεντρικὴ αἴθουσα τῶν Ἐπάλξεων, Ζήνωνος 3. Περισσότερες πληροφορίες καὶ κρατήσεις θέσεων στὰ ὡς ἄνω τηλέφωνα.