Σοφία Μπεκρή

Ἅγιος Μάρκος ὁ Εὐγενικὸς

Στὸ «Ράδιο Ἐπάλξεις» στὴν διεύθυνση: http://epalxeis.caster.fm/ ἤ ἐναλλακτικά:https://synpasitoisagiois.radio12345.com

Ὑπὸ τῆς Φιλολόγου καὶ Θεολόγου κ. Σοφίας Μπεκρῆ σήμερα Πέμπτη 7.00μμ

Ἅγιος Μάρκος ὁ Εὐγενικὸς
Ἐφόσον αὐτὸς δὲν ὑπέγραψε τίποτε δὲν κάναμε…(δ΄ήλωσε άπογοητευμένος ὁ πάπας τῆς Ρῶμης)