Μαγδαληνή Κόκορη

Ὑπέρταση

Ἀπὸ τήν Ἰατρὸ-Θεολόγο Μαγδαληνὴ Κόκορη

Στὸ «Ράδιο Ἐπάλξεις» στὴν διεύθυνση: http://epalxeis.caster.fm/ ἤ ἐναλλακτικά:https://synpasitoisagiois.radio12345.com

πιθανὰ σημάδια ὑπέρτασης

Γιὰ ἕνα πολὺ συχνὰ, ἀόρατο κίνδυνο, τουλάχιστον γιὰ ἀρκετὰ χρόνια, τῆς ζωῆς μας, θὰ μᾶς μιλήσει ἡ ἰατρὸς μας Μαγδαληνὴ Κόκορη. Γιὰ τὴν ὑπερτάση. Πολλὲς φορὲς συνειδητοποιοῦμε τὴν ὑπαρξή της, μετὰ τὴν ἔναρξη τῶν προβλημάτων, ποὺ μᾶς ἔχει προκαλέσει. Πονοκέφαλοι ἐπιμονοι καὶ ἀνεξήγητοι μὲ συνέπειες τελικὰ ἐγκεφαλικὰ ἐπεισόδια, θολὴ ὅραση μέχρι καὶ τύφλωση, ἐγκεφαλικὰ, καρδιοπάθειες, στηθάγχη κτλ εἶναι τὰ προβλήματα ποὺ μπρεὶ νὰ ἐπιφέρει.

Μπορεὶ νὰ προκαλέσει προβλήματα σὲ διάφορα ὄργανα ἐὰν δὲν προσέχθει ἐπαρκῶς.

Τί πραγματικὰ εἶναι, ἐὰν καὶ κατὰ πόσο μπορεὶ νὰ ἀποφευχθεὶ, κατὰ πόσο εἶναι κληρονομικὸ τὸ πρόβλημα, τὶ μποροῦμε νὰ κάνουμε ἀλλὰ καὶ ἄλλες ἐρωτήσεις που μπορεί ὁ καθένας νὰ ἔχει θὰ συζητήσουμε τὸ ἀπόγευμα στὶς 6.00μ.μ. ζωντα νὰ κατὰ τὴ διάρκεια, ἀλλὰ καὶ μετὰ, μὲ τὶς ἐρωτήσεις μας, μέσω ἡλεκτρονικοῦ ταχυδρομίου (chat) καὶ τηλεφώνου, ἀμμέσως μετὰ τὸ πέρας τῆς ἐκπομπῆς, λίγο μετὰ τὶς 7.00 μ.μ.

Στὸ «Ράδιο Ἐπάλξεις» στὴν
διεύθυνση: http://epalxeis.caster.fm/

ἤ ἐναλλακτικά:
https://synpasitoisagiois.radio12345.com