π. Βελισσάριος Γκεζερλής

Ὁ Ἅγιος Ἐλευθέριος, πρότυπο γιὰ τοὺς νέους μας, ὁ φοβερὸς βίος του καὶ τὸ φρικτό του μαρτύριο

Ὑπὸ τοῦ Βελισσαρίου Γκεζερλῆ

http://epalxeis.caster.fm/ στὶς 7:00 μ.μ. https://synpasitoisagiois.radio12345.com/

Τὴ Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 καὶ ὥρα 7:00μ.μ. ἀπὸ τὴ φιλόξενη παρέα τῶν ΕΠΑΛΞΕΩΝ, θὰ ἀκούσουμε τὸ Δρ πληροφορικῆς καὶ Ἰεροψάλτη Βελισσάριο Γκεζερλὴ μὲ θέμα: «Ὁ Ἅγιος Ἐλευθέριος, πρότυπο γιὰ τοὺς νέους μας, ὁ φοβερὸς βίος του καὶ τὸ φρικτό του μαρτύριο» μὲ ἀφορμὴ τὴν 15η Δεκεμβρίου, ἡμέρα ποὺ ἡ ἐκκλησία μας γιορτάζει καὶ τιμᾶ τὸν Ἅγιο Ἐλευθέριο, προστάτη καὶ βοηθὸ τῶν ἐγκύων γυναικῶν.

Γιὰ νὰ τὸν ἀκούσουμε ἀς πατήσουμε ἐδῶ: http://epalxeis.caster.fm/
ἤ ἐδῶ: https://synpasitoisagiois.radio12345.com

Καλὴ ἀκρόαση!