Βασίλειος Τσούπρας

Τὰ στάδια τῆς μετανοίας

Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: epalxeis.caster.fm/
ἤ ἐδῶ: synpasitoisagiois.radio12345.com

Σήμερα Κυριακὴ 28 Φεβρουαρίου 2021 καὶ ὥρα 7:00μμ, θὰ ἀκούσουμε τὴν ὁμιλία τοῦ θεολόγου – κοινωνιολόγου Βασιλείου Τσοῦπρα με θέμα τὰ στάδια τῆς μετανοίας.

Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: epalxeis.caster.fm/
ἤ ἐδῶ: synpasitoisagiois.radio12345.com