Σοφία Μπεκρή

Οὐκ ἔστιν αἴτιος τῶν κακῶν ὁ Θεός.

Οὐκ ἔστιν αἴτιος τῶν κακῶν ὁ Θεός.

Μέγας Βασίλειος

Πέμπτη 13 Ἰανουαρίου 2022 καὶ ὥρα 8:00μ.μ.,μὲ τὴν φιλόλογο – θεολόγο κ. Σοφία Μπεκρῆ.

Συντονιστῆτε:

Καλὴ ἀκρόαση!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:️ 6987353063