Ραδιοφωνικὸς Σταθμός,  Σοφία Μπεκρή

Μηνύματα ἀπὸ τὸ Τριώδιο – Ἡ Κυριακή τῶν Ἀπόκρεω

Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου καὶ ὥρα 8:00μ.μ., μὲ τὴν φιλόλογο-θεολόγο κ. Σοφία Μπεκρῆ.

ΣυντονιστῆτεΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ
 & ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΡΑΔΙΟ

Καλὴ ἀκρόαση!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:️ 6987353063