Ἐκδηλώσεις

Διήμερο Καθολικῆς Ὀρθοδοξίας, 16 & 17 Μαρτίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ. στὶς ἘΠΑΛΞΕΙΣ

Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίαςτὸ Σάββατο 16 καὶ τὴν Κυριακὴ 17 Μαρτίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ. στὴν αἴθουσαἘπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., πλ. Ὁμονοίας, διοργανώνεται Διήμερο Καθολικῆς Ὀρθοδοξίας, μὲ γενικὸ θέμα: «Ἡ Καθολικὴ Ὀρθοδοξία στὸν σύγχρονο κόσμο. Προοπτικὲς καὶ δυσκολίες γιὰ τὴν βίωση, διάδοση καὶ προάσπιση τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, ζωῆς καὶ πολιτείας».

Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίαςτὸ Σάββατο 16 καὶ τὴν Κυριακὴ 17 Μαρτίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ. στὴν αἴθουσαἘπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., πλ. Ὁμονοίας, διοργανώνεται Διήμερο Καθολικῆς Ὀρθοδοξίας, μὲ γενικὸ θέμα: «Ἡ Καθολικὴ Ὀρθοδοξία στὸν σύγχρονο κόσμο. Προοπτικὲς καὶ δυσκολίες γιὰ τὴν βίωση, διάδοση καὶ προάσπιση τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, ζωῆς καὶ πολιτείας».

Εἰσηγητές: Σκόντζος Λάμπρος, θεολόγος – συγγραφέας.

                  Κόκορη Μαγδαληνή, ἰατρός –θεολόγος.

                                 Μπεκρῆ Σοφία, φιλόλογος –θεολόγος.

                                 Μπαμπίλης Βασίλης, μουσικός – τελειόφοιτος Θεολογίας.

                               Τσούπρας Βασίλης, θεολόγος –κοινωνιολόγος.

Συμμετέχουν ἐκπρόσωποι ἱεραποστολικῶν σωματείων.

Εἴσοδος ἐλεύθερη.

Παρακαλοῦνται τὰ ἱεραποστολικὰ σωματεῖα καὶ οἱ ἀδελφότητες νὰ στείλουν ἀντιπροσώπους, ὥστε ὅλοι νὰ ἐνημερωθοῦμε καλύτερα καὶ νὰ συμμετάσχουμε εὐρύτερα στὴν  ἱεραποστολικὴ δράση.