Μακρίνα Ράγκα,  Σοφία Μπεκρή

Παρασκευὴ 20-11-20 μαζὶ μας ἡ κ.Μακρίνα Ράγκα. Σάββατο 21-11-20 ἡ Σοφία Μπεκρὴ

Ἀπὸ τὸ διαδικτυακὸ ραδιοφωνικὸ σταθμὸ τῶν ΕΠΑΛΞΕΩΝ στὶς 6.30μμ

Ἡ ἀγαπητὴ μας καὶ καλὴ νομικός, κ.Μακρίνα Ράγκα θὰ μᾶς μιλήσει σήμερα γιὰ “τὶς δύο παραδεισοπαράδοτες ἐντολές”

Ἀπὸ τὸν ἴδιο ἀγαπημένο μας σταθμό, θὰ ἀκούσουμε αὔριο 21-11-20 τὴ γνώριμη φωνὴ τῆς Σοφίας Μπεκρῆ νὰ μᾶς μιλάῃ, μὲ ἀφορμὴ τὴν μνήμη καὶ τὴν ἐορτὴ γιὰ τὴν ἀνάμνηση τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτὸκου, τῆς Ὑπεραγίας καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, ποὺ ὁ ἴδιος ὁ Κύριός μας, μᾶς τὴν εἶχε ὑποσχεθεὶ ἀπὸ τὸ λεγόμενο πρωτευαγγέλιο, στὸ τρίτο κεφάλαιο τῆς Γενέσεως, ἐδάφιο 15: ” καὶ ἔχθραν θήσω ἀνὰ μέσον σοῦ καὶ ἀνὰ μέσον τῆς γυναικὸς καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σπέρματός σου καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σπέρματος αὐτῆς· αὐτός σου τηρήσει κεφαλήν, καὶ σὺ τηρήσεις αὐτοῦ πτέρναν “. Ἀπὸ τὰ πρῶτα κεφάλαια τῆς Γενέσεως, ἀμέσως μετὰ τὴν πτώση τῶν πρωτοπλάστων, ποὺ βλέπουμε στὸ τρίτο κεφάλαιο ἐδάφιο 6-7 ἀλλὰ καὶ τὴ διαπίστωση τῆς λάθος ἐπιλογῆς, ἀπὸ τὴν Εὔα ἀρχικὰ καὶ τὸν Ἀδάμ κατόπιν, ὁ Θεὸς μετὰ τὴν ἀνακοίνωση τῶν συνεπειῶν τῆς πράξεώς τους, ἀμέσως μετὰ τοὺς δίνει τὴν ἐλπίδα τῆς ἐπανένωσης μέσω τῆς γυναικός καὶ τοῦ σπέρματός της ὅπως τοὺς ἀνακοινώνει. Ἀλλὰ ἔχει ἡ γυναίκα σπέρμα; Εἶναι φανερὸ ὅτι γίνεται ἀναφορὰ στὴν ἐκ Πνεύματος Ἁγίου σάρκωση τοῦ Μεσία, τοῦ “ἀναμενώμενου”, μαζὶ μὲ τὰ τίμια αἵματα τὴς Ἀειπαρθένου Μαρίας ποὺ δὲν εἶναι ἄλλος ἀπὸ τὸ δεύτερο πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος, τὸν κύριο Ὑμῶν Ἰησοῦ Χριστόν! Τὴν ἀρχὴ τοῦ μοναδικοῦ αὐτοῦ γεγονότος, τῶν Χριστουγέννων, ποὺ ὑλοποιεῖται, σαρκώνεται, ἀνδρώνεται μὲ τὴν εἶσοδο, στὰ Ἅγια τῶν Ἅγίων τῆς τρίχρονης Θεοτόκου. Ἐκεῖ ἔμπαινε μόνο ὁ ἀρχιερέας, ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ, μιὰ φορὰ τὸ χρόνο μόνο, κι αὐτὸς ἀκόμη ὄχι χωρὶς αἱματος, κατάλληλες θυσίες δηλαδὴ ἐξαγνισμοῦ γιὰ τὶς ἁμαρτίες του. Τὰ Εἴσόδια τῆς Θεοτόκου, ὅπως μᾶς εἶναι γνωστά.

Ἀς άκούσουμε τὴν κ. Σοφία Μπεκρῆ ἐδῶ: epalxeis.caster.fm