Ἐκδηλώσεις

«Φιλοθέη, ἡ Ἁγία τῶν Ἀθηνῶν»

Τὸ Σάββατο 17 Φεβρουαρίου καὶ ὥρα 6:00μ.μ., στὴν κεντρικὴ αἴθουσα τῶν Ἐπάλξεων, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια, θὰ γίνῃ προβολὴ τῆς ἐπιτυχημένης ταινίας τῆς Μαρίας Παπαλιοῦ, ποὺ παρουσιάζει τὴν ζωὴ καὶ τὸ ἔργο τῆς φιλόθεης Ἁγίας. 

Εἴσοδος ἐλεύθερη.

Πληροφορίες στὰ τηλέφωνα 6936901609, 6936901608.