Ραδιοφωνικὸς Σταθμός

Ἐνημέρωση γιὰ τὸν ΡΣ ΕΠΑΛΞΕΙΣ

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητούς μας ἀκροατὲς καὶ εἰδικότερα ὅσους μᾶς ἀκοῦν ἀπὸ τὸ ἐξωτερικό, τοὺς ἀντίποδες τῆς Ἑλλάδας, ὅτι αὐτὴν τὴν στιγμὴ ἀναμεταδίδεται ἡ Ἀκολουθία τῆς Μ. Πέμπτης καὶ τῶν Δώδεκα Εὐαγγελίων απὸ τὸν σταθμὸ ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ.

We would like to inform our international listeners that at the moment the service of Holy Thursday and the Twelve Gospels is being broadcast on our radio station EPALXEIS.