Ἐκδηλώσεις

Ἐκδήλωση γιὰ τὴν 25η Μαρτίου, Τρίτη 25 Μαρτίου καὶ ὥρα 2:00 μ.μ.

Ἐκδήλωση γιὰ τὴν 25η Μαρτίου
Τρίτη 25 Μαρτίου καὶ ὥρα 2:00 μ.μ.
Αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια
Τὰ ἐπίκαιρα ἄσματα, τὰ ψαρικὰ ἐδέσματα καὶ κεράσματα καὶ ἡ σχετικὴ ὁμιλία τοῦ Β. Τσούπρα με θέμα

“ΤΟ ΑΤΕΛΕΣΤΟΝ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΑΓΩΝΩΝ”

θὰ τονώσουν τὴν θέληση ὅλων μας γιὰ καθολικὴ ἀπελευθέρωση ἀπὸ ἐξωτερικοὺς καὶ ἐσωτερικοὺς δυνάστες.

Εἴσοδος ἐλεύθερη.