Γενικά,  Ἐκδηλώσεις

Διήμερο Κοινωνικότητος

ἈΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῶν Μυροφόρων καὶ τῆς ἐκλογῆς τῶν ἑπτὰ Διακόνων, διοργανώνεται διήμερο κοινωνικότητος τῆς Καθολικῆς Ὀρθοδοξίας ὡς ἀκολούθως:

  • Σάββατο 7 Μαΐου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ. στὴν κεντρικὴ αἴθουσα τῶν Ἐπάλξεων, Ζήνωνος 3, μὲ σχετικὲς εἰσηγήσεις γιὰ τὴν κοινωνικότητα τῆς Καθολικῆς Ὀρθοδοξίας, καὶ
  • Κυριακὴ 8 Μαΐου καὶ ὥρα 1:00 μ.μ., στὴν αἴθουσα τῶν Ἐπάλξεων Αἰγάλεω, Ἀναγεννήσεως & Γραβιᾶς, μὲ ὁμιλία τοῦ κ. Βασιλείου Μπαμπίλη, θεολόγου – μουσικοῦ, μὲ θέμα: «Ἡ συμβολὴ τῶν Ἐπάλξεων στὸ ἑλληνορθόδοξο μορφωτικὸ καὶ κοινωνικὸ ἔργο». Θὰ ἀκολουθήσῃ γεῦμα ἀγάπης.

Εἴσοδος ἐλεύθερη.

Σᾶς περιμένομε.

σ.σ.: Οἱ ἐκδηλώσεις θὰ μεταδοθοῦν καὶ ἀπὸ τοὺς διαδικτυακοὺς ραδιοφωνικοὺς σταθμοὺς ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ καὶ ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΡΑΔΙΟ.