ΟΙ ΒΙΒΛΙΚΕΣ ΩΔΕΣ

 
Εἰσαγωγὴ και λεξιλόγιο
ὑπὸ Βασιλείου Τσούπρα

Εἰς μνήμην τοῦ μακαριστοῦ Παναγιώτου Μπρατσιώτου,

καθηγητοῦ θεολογίας, ὁ ὁποίος μᾶς ἐδίδαξε πῶς να ἐρμηνεύωμε σωστὰ

τὴν Παλαιὰ Διαθήκη

     ῾Η παρούσα ἔκδοση περιλαμβάνει, πρόλογο ἀπό τὴ φιλόλογο καὶ θεολόγο Σοφία Μπεκρὴ, Εἰσαγωγή ἀπὸ τὸν θεολόγο καὶ κοινωνιολόγο Βασίλειο Τσούπρα, τὸ κείμενο τῶν ἐννέα ὠδῶν, ἐπίσης σύντομες σχετικές ἀναφορὲς σὲ κάθε μία ἀπ’ αὐτὲς καὶ ἐπίμετρο μὲ τὰ κυριότερα ἀνώμαλα ρήματα τῶν Βιβλικῶν ὠδῶν. Στὸν δὲ πρόλογο, ἀναφέρεται γιάτι ἀποφεύγεται συστηματικῶς ἡ κατὰ λέξην μετάφραση τῶν λειτουργικῶν κειμένων καθῶς ἡ μεταφραση εἴναι πιὸ κατανοητὴ καὶ συνηθίζοντὰς την, ἀπομακρυνόμαστε σιγὰ-σιγὰ ἀπὸ τὸ προτότυπο λειτουργικό κείμενο.

ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΙ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΟΥΠΡΑΣ
ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΙ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Ἀνάτυπο ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα «ΕΠΑΛΞΕΙΣ»
ΑΘΗΝΑ 1987

«Είναι λυπηρό ότι η τριπλή αυτή διάσταση και αποστολή της Ορθοδοξίας ως Ορθόδοξη πίστη, μορφωτική και δημοκρατική ζωή, κοινωνική δικαιοσύνη και πρόοδος, δεν έχει γίνει κατανοητή, ούτε από τους λεγόμενους προοδευτικούς, σοσιαλιστές και κομμουνιστές ούτε από τους λεγόμενους θρησκευόμενους και ιδιαίτερα από τους οπαδούς των λεγόμενων Χριστιανικών οργανώσεων. Και οι δύο αντιτιθέμενες παρατάξεις θεωρούν την Ορθοδοξία σαν θρησκευτικό μονάχα μέγεθος…»,

» Είναι επίσης σημαντικό ότι και στην επταετία οι ίδιοι εκείνοι φοιτητές, παρά την φιλοχουντική διάθεση της αντεκκλησίας, έμειναν έξω από το λιβανωτό της χούντας.»

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ -ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ