Ραδιοφωνικὲς Ἐκπομπές,  Σοφία Μπεκρή

Ὁ Ἱερομάρτυς Χαράλαμπος καὶ ἡ χαρὰ τοῦ μαρτυρίου

Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου καὶ ὥρα 8:00 μ.μ., μὲ τὴν φιλόλογο-θεολόγο κ. Σοφία Μπεκρῆ

Συντονιστῆτε: ΕΠΑΛΞΕΙΣ
 & ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ

Καλὴ ἀκρόαση!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:️ 6987353063