ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΗΛΩΣΙΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ “μείωσιν τῶν διδακτικῶν ὡρῶν τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν”

ΟΧΙ ΑΛΛΗ ΑΛΩΣΗ! Η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ & ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΚΥΡ. 29/5

Τὴν Κυριακὴ 29 Μαΐου και ὥρα 7:00 μ.μ., στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια, θὰ μιλήσουν:
• ὁ στρατηγὸς Ταμουρίδης Νικόλαος, ἐπίτιμος Α’ ὑπαρχηγὸς τοῦ Γ.Ε.Σ,
• ὁ Ἐμ.Μηλιαράκης, ἐκπαιδευτικὸς-δημοσιογράφος καὶ
• ὁ Β. Τσούπρας, θεολόγος – κοινωνιολόγος,μὲ θέμα:
«Ἡ γενικὴ παράλυση τῆς χώρας καὶ τρόποι θεραπείας».
Θα ακολουθήσει επετειακό αφιέρωμα στην άλωση με την χορωδία Επάλξεις.
Εἴσοδος Ἐλεύθερη.

Συνεχίστε την ανάγνωση ΟΧΙ ΑΛΛΗ ΑΛΩΣΗ! Η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ & ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΚΥΡ. 29/5

Η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ & ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, Κυριακή 22/5

Τὴν Κυριακὴ 22 Μαΐου και ὥρα 7:00 μ.μ., στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια, θὰ μιλήσουν:
• ὁ στρατηγὸς Ταμουρίδης Νικόλαος, ἐπίτιμος Α’ ὑπαρχηγὸς Γ.Ε.Σ,
• ὁ Ἐμμανουὴλ Μηλιαράκης, ἐκπαιδευτικὸς-δημοσιογράφος καὶ
• ὁ Β. Τσούπρας, θεολόγος – κοινωνιολόγος, μὲ θέμα:
«Ἡ γενικὴ παράλυση τῆς χώρας καὶ τρόποι θεραπείας».
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Συνεχίστε την ανάγνωση Η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ & ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, Κυριακή 22/5

Πρόγραμμα Διημερίδος«Ἡ κοινωνικὴ ἀλληλεγγύη στὶς ἡμέρες μας»14 – 15 Μαΐου στὶς ΕΠΑΛΞΕΙΣ

Οἱ «ΕΠΑΛΞΕΙΣ», σὲ συνεργασία μὲ τὴν Πανελλήνια Ἕνωση Τυφλῶν,μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῶν Μυροφόρων καὶ τῶν Ἑπτὰ Διακόνων, διοργανώνουν διημερίδα στὶς 14 – 15 Μαΐου στὴν αἴθουσά των, Ζήνωνος 3, πλ. Ὁμονοίας, μὲ τὸ γενικὸ θέμα:

Συνεχίστε την ανάγνωση Πρόγραμμα Διημερίδος«Ἡ κοινωνικὴ ἀλληλεγγύη στὶς ἡμέρες μας»14 – 15 Μαΐου στὶς ΕΠΑΛΞΕΙΣ

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΑΣ, 14 & 15/5 ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ στις ΕΠΑΛΞΕΙΣ

«Ἡ κοινωνικὴ ἀλληλεγγύη στὶς ἡμέρες μας»
Σάββατο 14 & Κυριακὴ 15 Μαΐου 2016
Αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ. Ὁμόνοια
Ἡ ἐκδήλωση διοργανώνεται μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῶν Μυροφόρων καὶ τῶν Ἑπτὰ Διακόνων, μὲ τὸ ἀκόλουθο πρόγραμμα:
Συνεχίστε την ανάγνωση Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΑΣ, 14 & 15/5 ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ στις ΕΠΑΛΞΕΙΣ

“Νῦν πάντα πεπλήρωται φωτὸς” Χριστὸς Ἀνέστη γιὰ ὅλους καὶ γιὰ ὅλα!

    Τώρα, ἀγαπητοί μας ἀναγνῶστες, τώρα ποὺ τὰ πάντα πλημμύρισαν ἀπὸ φῶς, τώρα ποὺ ἀνέτειλε ἡ ἄνοιξη καὶ ἔλαμψε ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου, τώρα ποὺ τὰ πάντα γέμισαν ἀπὸ χαρά, ἀκριβῶς τώρα καὶ ἐμεῖς ἂς χαροῦμε, ὅπως τότε οἱ μαθητὲς «ἐχάρησαν ἰδόντες τὸν Κύριον».
Συνεχίστε την ανάγνωση “Νῦν πάντα πεπλήρωται φωτὸς” Χριστὸς Ἀνέστη γιὰ ὅλους καὶ γιὰ ὅλα!