Ἐπάλξεις, 40 ἔτη ἀγώνων (1974-2014), Κυριακή 4 Μαϊου στις 11 π.μ.

Ἐπάλξεις, 40 ἔτη ἀγώνων (1974-2014)

Κυριακὴ 4 Μαΐου καὶ ὥρα 11:00 π.μ.

Αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια

Συνεχίστε την ανάγνωση Ἐπάλξεις, 40 ἔτη ἀγώνων (1974-2014), Κυριακή 4 Μαϊου στις 11 π.μ.

«Ο αγώνας των τυφλών» 3/5/2014 (προβολή ομώνυμης ταινίας)

«Ὁ ἀγώνας τῶν τυφλῶν»

Σάββατο 3 Μαΐου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ.

Αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια

Συνεχίστε την ανάγνωση «Ο αγώνας των τυφλών» 3/5/2014 (προβολή ομώνυμης ταινίας)

Χριστὸς Ἀνέστη, τολμᾶτε (ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΜΑΪΟΥ 2014)

  Χριστὸς Ἀνέστη, ἀγαπητοί μας ἀναγνῶστες. Χριστὸς Ἀνέστη τὸτε, τώρα καὶ γιὰ πάντα, ἀφοῦ «Χριστὸς ἐγερθεὶς οὐκέτι ἀποθνήσκει, θάνατος αὐτοῦ οὐκέτι κυριεύει» Σ’ αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν ἀείζωη ἀναστημένη καὶ ἀνασταίνουσα δύναμη τοῦ Παμβασιλέως καὶ Σωτῆρος Χριστοῦ στηριζόμενοι οἱ πιστοὶ ἀκόλουθοί Του ἐτόλμησαν πάντοτε καὶ ἐνήργησαν σημεῖα καὶ θαύματα, φανερώνοντες ἔτσι τὴν δύναμη τοῦ Ἀναστημένου Νυμφίου τῆς Ἐκκλησίας.
Συνεχίστε την ανάγνωση Χριστὸς Ἀνέστη, τολμᾶτε (ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΜΑΪΟΥ 2014)

«ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΜΟΝΟΣ»τη Μεγάλη Εβδομάδα στη Δημόσια Τηλεόραση

Επανέρχεται τη Μεγάλη Εβδομάδα στη Δημόσια Τηλεόραση, η επιτυχημένη σειρά «Δεν είσαι μόνος» με πέντε επεισόδια εκ των οποίων τα τρία σε πρώτη προβολή, σε σκηνοθεσία της Μαρίας Χατζημιχάλη-Παπαλιού.

Συνεχίστε την ανάγνωση «ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΜΟΝΟΣ»τη Μεγάλη Εβδομάδα στη Δημόσια Τηλεόραση

Συμπορευθῶμεν Αὐτῷ, Σάββατο 12 Ἀπριλίου στις 7 μ.μ.

Τὸ Σάββατο 12 Ἀπριλίου καὶ ὥρα 7 μ.μ. στὴν αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, πλ. Ὁμονοίας θὰ πραγματοποιηθῇ Βραδυνὸ προετοιμασίας γιὰ τὰ Πάθη τοῦ Κυρίου μὲ ὕμνους τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος, σχετικὰ ἀναγνώσματα τῶν Πατέρων καὶ ὁμιλία ἀπὸ τὸν θεολόγο καὶ κοινωνιολόγο  Β. Τσούπρα, μὲ θέμα: «Συμπορευθῶμεν Αὐτῷ».

Εἴσοδος ἐλεύθερη

Συνεχίστε την ανάγνωση Συμπορευθῶμεν Αὐτῷ, Σάββατο 12 Ἀπριλίου στις 7 μ.μ.

ΑΠΟ ΤΟ ΩΣΑΝΝΑ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΩΘΗΤΩ (ΕΠΑΛΞΕΙΣ Απριλίου)

Χαρῆτε, ἀγαπητοί μας ἀναγνῶστες, χαρῆτε καὶ εὐθαρσεῖτε. Ἰδοὺ ὁ Βασιλεύς, ὁ παντοδύναμος Βασιλεὺς καὶ Σωτήρας μας ἔρχεται, πάντοτε ἔρχεται. Δὲν ἔρχεται μὲ ἵππους πολεμικοὺς καὶ ἅρματα θανάτου ἀλλὰ ἔρχεται ἐπάνω ὄνου καθήμενος. Δὲν ἐπιδιώκει νὰ κατακυριεύσῃ, νὰ ἁρπάξῃ, νὰ λεηλατήσῃ, νὰ καταδυναστεύσῃ ἀλλὰ νὰ θεραπεύσῃ, νὰ ἐλευθερώσῃ καὶ νὰ σώσῃ κάθε πονεμένο καὶ κατατρεγμένο ἄνθρωπο καὶ νὰ τὸν ἀποκαταστήσῃ στὴν προτέρα του τιμή.

Συνεχίστε την ανάγνωση ΑΠΟ ΤΟ ΩΣΑΝΝΑ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΩΘΗΤΩ (ΕΠΑΛΞΕΙΣ Απριλίου)

«Ἀμαρτία, μετάνοια, σωτηρία», Σάββατο 5 Απριλίου στις 7.15 μ.μ

Τὸ Σάββατο 5-04-2014 καὶ ὥρα 7:15 μ.μ. στὴν αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, πλ. Ὁμονοίας,

θὰ μιλήσῃ ὁ θεολόγος καθηγητὴς κ. Λάμπρος Σκόντζος  μὲ θέμα:

                     «Ἀμαρτία, μετάνοια, σωτηρία».

Συνεχίστε την ανάγνωση «Ἀμαρτία, μετάνοια, σωτηρία», Σάββατο 5 Απριλίου στις 7.15 μ.μ