Ἐκδηλώσεις

Συμπορευθῶμεν Αὐτῷ, Σάββατο 12 Ἀπριλίου στις 7 μ.μ.

Τὸ Σάββατο 12 Ἀπριλίου καὶ ὥρα 7 μ.μ. στὴν αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, πλ. Ὁμονοίας θὰ πραγματοποιηθῇ Βραδυνὸ προετοιμασίας γιὰ τὰ Πάθη τοῦ Κυρίου μὲ ὕμνους τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος, σχετικὰ ἀναγνώσματα τῶν Πατέρων καὶ ὁμιλία ἀπὸ τὸν θεολόγο καὶ κοινωνιολόγο  Β. Τσούπρα, μὲ θέμα:

«Συμπορευθῶμεν Αὐτῷ».

Εἴσοδος ἐλεύθερη.

Ἡ Ὀρθόδοξη Πολιτιστική Κίνηση Ἐπάλξεις ἔχει ἐκδόσει τὸ Τροπάριο τῆς Κασσιανῆς καὶ τὸν Κατηχητικὸ Λόγο τοῦ Ἰωάννου Χρυσοστόμου μὲ  εἰσαγωγή, σχόλια καὶ ἑρμηνευτικὸ λεξιλόγιο, τὸ ὁποῖο διανέμεται δωρεὰν ἀπὸ τὰ γραφεῖα τῆς κινήσεως,

Ζήνωνος 3, πλησίον Ὁμονοίας κατὰ τὶς ἐργάσιμες ὥρες καὶ ἡμέρες.

Πληροφορίες: 210-5230.948, 6936 901606