Ραδιοφωνικὲς Ἐκπομπές,  Σοφία Μπεκρή

Ὁ Καποδίστριας και οἱ ἀγῶνες του γιὰ τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα

Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου καὶ ὥρα 8:00 μ.μ., μὲ τὴν φιλόλογο – θεολόγο κα Σοφία Μπεκρή.

ΣYNTONIΣTEITE: ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ
& ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΡΑΔΙΟ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 6987 353063