Δήμητρα Μποζά,  Ραδιοφωνικὸς Σταθμός

Ὁδοιπορικὸ στὰ ἤθη καὶ τὰ ἔθιμα τῆς Μ. Ἑβδομάδος

Σήμερα, Τρίτη 12 Ἀπριλίου 2022 καὶ ὥρα 8:00 μ.μ., μὲ τὴν Δήμητρα Μποζᾶ-Μπαμπίλη.

Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: ΕΠΑΛΞΕΙΣ
ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ

Καλὴ ἀκρόαση!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 6987353063