Ἰωάννης Βατάτζης. Ἕνας πιστὸς καὶ Ἕλλην αὐτοκράτωρ.

μὲ τὴν φιλόλογο-θεολόγο κ. Σοφία Μπεκρῆ.

Πέμπτη 4 Νοεμβρίου στὶς 8:00μ.μ.

Συντονιστῆτε: ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ
ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΡΑΔΙΟ