Σοφία Μπεκρή

Ἡ ἰσχὺς τῆς προσευχῆς

Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: epalxeis.caster.fm/
 ἤ ἐδῶ: synpasitoisagiois.radio12345.com

Σύμφωνα μὲ τοὺς Πατέρες τρία εἶναι τὰ κύρια πνευματικὰ ὅπλα, ἡ νηστεία, ἡ προσευχή, ἡ ἐλεημοσύνη ποὺ καταπολεμοῦν τὰ τρία κυρίαρχα πάθη, ἀντιστοίχως: τὴν φιληδονία, τὴν ὑπερηφανεία (ἄλλη μορφὴ φιλοδοξίας) καὶ τὴν φιλαργυρία.

«Κεφάλαιον πάντων ἀγαθῶν», ὀνομάζει τὴν προσευχὴ ὁ Ἱερὸς Χρυσόστομος καὶ «συνουσία ἀνθρώπου καὶ Θεοῦ» ὁ Ἰωάννης τῆς Κλίμακος.

Ποιές ὅμως εἶναι οἱ προϋποθέσεις τῆς κατὰ Θεὸν προσευχῆς καὶ ποιά ἀποτελέσματα ἔχει;

Τὴν Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ.μὲ τὴν φιλόλογο – θεολόγο κ. Σοφία Μπεκρῆ.

Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: epalxeis.caster.fm/
 ἤ ἐδῶ: synpasitoisagiois.radio12345.com

Καλὴ ἀκρόαση!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:️ 6987353063