Βασίλειος Τσούπρας,  Ραδιοφωνικὲς Ἐκπομπές,  Ραδιοφωνικὸς Σταθμός

Ἡ ἁγιότης: Μέσο ἤ σκοπὸς τῆς καταξιώσεως τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου;

Σήμερα, Κυριακή 19 Ἰουνίου 2022 και ώρα 8:00 μ.μ., με τον κ. Βασίλειο Τσούπρα, θεολόγο-κοινωνιολόγο.

ΣυντονιστῆτεΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ
 & ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΡΑΔΙΟ

Καλὴ ἀκρόαση!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:️ 6987353063