Ἐκδηλώσεις

Ἡ μοναδικότητα τοῦ προσώπου τοῦ γεννηθέντος Χριστοῦ

Κυριακὴ 22 Δεκεμβρίου καὶ ὥρα 18:00 μ.μ.
Αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., πλ. Ὁμονοίας
Ὁμιλητής: κ. Σ. Παπαλεξανδρόπουλος, θρησκειολόγος Θὰ ἀποδοθοῦν σχετικά ἄσματα.
Εἴσοδος ἐλεύθερη.