Σοφία Μπεκρή

Ἡ Κλίμακα τῶν ἀρετῶν κατὰ τὸν Ἅγιο Ἰωάννη

τῆς Σοφίας Μπεκρῆ

Ἡ ἔννοια τῆς ἀρετῆς.
  Ἀντιστοιχία ἀρετῶν καὶ παθῶν
     Ἡ κλιμάκωση τῶν ἀρετῶν
        Γιατί νὰ διαβάσουμε τὴν "Κλίμακα

Ἐκτάκτως αὐτὸ τὸ Σάββατο 10 Ἀπριλίου 2021 καὶ ὥρα 8:00 μ.μ..

Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: epalxeis.caster.fm/
ἤ ἐδῶ: synpasitoisagiois.radio12345.com

Καλὴ ἀκρόαση!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 6987353063