Ραδιοφωνικὸς Σταθμός,  Σοφία Μπεκρή

Ἡ Κλίμακα τῶν ἀρετῶν κατὰ τὸν Ἅγιο Ἰωάννη (σὲ ἐπανάληψη)

Ἡ ἔννοια τῆς ἀρετῆς.
   Ἀντιστοιχία ἀρετῶν καὶ παθῶν.
      Ἡ κλιμάκωση τῶν ἀρετῶν.
         Γιατί νὰ διαβάσουμε τὴν «Κλίμακα» τοῦ Ἰωάννου.

Σάββατο 2 Ἀπριλίου 2022 καὶ ὥρα 8:00 μ.μ. μὲ τὴν φιλόλογο καὶ θεολόγο κα. Σοφία Μπεκρῆ.

ΣυντονιστῆτεΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ
 & ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΡΑΔΙΟ

Καλὴ ἀκρόαση!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:️ 6987353063