Ἐκδηλώσεις

ἑσπερίδα γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη Ἱεραποστολὴ 23/3/2013 καὶ ὥρα 6:30 μ.μ.

Τὸ Σάββατο 23 Μαρτίου 2013 καὶ ὥρα 6:30 μ.μ., στὴν αἴθουσα ΕΠΑΛΞΕΙΣ, Ζήνωνος 3, β’ ὄροφος, πλ. Ὁμονοίας, θὰ πραγματοποιηθῇ ἑσπερίδα γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη Ἱεραποστολὴ μὲ τὴ συμμετοχὴ ἐκπροσώπων καὶ ἱεραποστολικῶν φορέων.
Τὶς συζητήσεις θὰ διευθύνῃ ὁ καθηγητὴς θεολόγος Γεώργιος Β. Τσούπρας.


Εἴσοδος ἐλεύθερη.
 

Τὸ Σάββατο 23 Μαρτίου 2013 καὶ ὥρα 6:30 μ.μ., στὴν αἴθουσα ΕΠΑΛΞΕΙΣ, Ζήνωνος 3, β’ ὄροφος, πλ. Ὁμονοίας, θὰ πραγματοποιηθῇ ἑσπερίδα γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη Ἱεραποστολὴ μὲ τὴ συμμετοχὴ ἐκπροσώπων καὶ ἱεραποστολικῶν φορέων.
Τὶς συζητήσεις θὰ διευθύνῃ ὁ καθηγητὴς θεολόγος Γεώργιος Β. Τσούπρας.


Εἴσοδος ἐλεύθερη.