Γενικά,  Μπορεῖ νὰ μᾶς Ἐνδιαφέρει...

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ, Συνέντευξις Τύπου, 20/3/2013

 Τὴν 20η Μαρτίου 2013, ἡμέρα Τετάρτη καὶ ὥρα 11.30 θὰ δοθῇ
Συνέντευξις Τύπου
ἐντὸς τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Καρύκη
γιὰ τὸν Ἀγῶνα Ἀνεγέρσεως τοῦ Ναοῦ τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ
εἰς περίβλεπτο καὶ δεσπόζουσα θέσιν τῆς Πρωτεύουσας.


ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ,
Η ΕΛΠΙΔΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ,
ΤΑ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ

 

 Τὴν 20η Μαρτίου 2013, ἡμέρα Τετάρτη καὶ ὥρα 11.30 θὰ δοθῇ
Συνέντευξις Τύπου
ἐντὸς τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Καρύκη
γιὰ τὸν Ἀγῶνα Ἀνεγέρσεως τοῦ Ναοῦ τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ
εἰς περίβλεπτο καὶ δεσπόζουσα θέσιν τῆς Πρωτεύουσας.


ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ,
Η ΕΛΠΙΔΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ,
ΤΑ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ

 


Θὰ χαιρόμασταν ἀφαντάστως, ἐὰν εἴχαμε τὴν τιμὴ νὰ σᾶς σφίξουμε τὸ χέρι καὶ νὰ σᾶς παράσχουμε κάθε δυνατὴ διευκρίνισιν.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Σωματεῖον
«ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»
Ἕδρα: MOYΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ
Τηλ. 0030 2103254321-2, fax 210-3236978
e-mail: fot_gram@otenet.gr ἱστοσελίς: www.fotgrammi.gr
Ἀριθ. Ἀποφ. Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν 3079/2008
ΑΦΜ 998406487 ΔΟΥ Ψυχικοῦ