Σοφία Μπεκρή

Ἐπεφάνη ὁ Σωτήρ

Πέμπτη 6 Ἰανουαρίου 2022 καὶ ὥρα 8:00μ.μ. μὲ τὴν φιλόλογο – θεολόγο κ. Σοφία Μπεκρῆ.

Συντονιστῆτε: