Σοφία Μπεκρή

Ἐκπομπὴ Σοφίας Μπεκρῆ

Ἔρρει τὰ καλά, γυμνὰ τὰ κακά..
(Πᾶνε τὰ καλά, τὰ κακὰ γυμνὰ μπροστά μας)

Γρηγόριος Θεολόγος

Πόσο ἐπίκαιρα εἶναι τὰ παραπάνω λόγια τοῦ Γρηγορίου Θεολόγου;
 Ὑπάρχει λύση γιὰ τὴν ἀποφυγὴ τῶν σημερινῶν κακῶν;
Τί χρὴ ποιεῖν; (Τὶ νὰ κάνουμε; )                      
Τὴν Πέμπτη 11  Φεβρουαρίου καὶ ὥρα 7:00μ.μ. μὲ τὴν φιλόλογο-θεολόγο κ. Σοφία Μπεκρῆ.