Ραδιοφωνικὲς Ἐκπομπές,  Σοφία Μπεκρή

Ἐκπομπὴ Σοφίας Μπεκρῆ

Ἔρρει τὰ καλά, γυμνὰ τὰ κακά..
(Πᾶνε τὰ καλά, τὰ κακὰ γυμνὰ μπροστά μας)

Γρηγόριος Θεολόγος

Πόσο ἐπίκαιρα εἶναι τὰ παραπάνω λόγια τοῦ Γρηγορίου Θεολόγου;
 Ὑπάρχει λύση γιὰ τὴν ἀποφυγὴ τῶν σημερινῶν κακῶν;
Τί χρὴ ποιεῖν; (Τὶ νὰ κάνουμε; )                      
Τὴν Πέμπτη 11  Φεβρουαρίου καὶ ὥρα 7:00μ.μ. μὲ τὴν φιλόλογο-θεολόγο κ. Σοφία Μπεκρῆ.