Ἐκδρομές

Ἐκδρομὴ σὲ Ἅγιο Λουκᾶ τὸν ἰατρὸ στὸ Ἄργος καὶ στὸ Ναύπλιο

Ἅγιος Λουκᾶς ὁ ἰατρός
Εἴσοδος στὸ χωριὸ Λευκάκια

Τὴν Κυρικὴ 27 Ὀκτωβρίου οἱ Ἐπάλξεις θὰ έπισκεφθοῦμε τὸν νεοανεγερθέντα ἱερὸ ναὸ τοῦ προσφιλοῦς καὶ τόσο ἀγαπῆτοῦ νεοφανοῦς Ἁγίου, τοῦ Ἁγἰου Λουκᾶ τοῦ Ρὠσου, στὸ Ἄργος. Ἡ ἐκκλησία βρίσκεται κοντὰ στὸ χωριὀ Λευκάκια. Εῖναι χτισμένη σὲ κλασσικὸ Ρώσσικο Ρυθμὸ μὲ τοὺς ἰδιόρυθμους κόκκινους τρούλους. Ἀπό κάτω βρίσκεται ἕνα πολλά ὑποσχόμενο συνεδριακό κέντρο. Ἤδη ἔχει ἐγκαινιαστεῖ καὶ χρησημοποιηθεί σὰν συνεδριακός χώρος. Πρῶτο θὲμα σαφῶς ὁ Ἅγιος Λουκάς ὁ Ἰατρός,ἐπίσκοπος Κριμαίας καὶ Συμφερουπόλεως. Οἱ ΕΠΑΛΞΕΙΣ καὶ τότε βρέθηκεν ἐκεῖ, ἐκείνες τὶς μέρες, τὴ δεύτερη κι ὁλας ἡμέρα. Τὐχαμε θερμότατης ὑποδοχῆς ὰπὸ ὅλους τοὺς κατοίκους τοῦ χωριοῦ, στὸ ἐκεῖ Νεανικὸ καὶ πολιτιστικὸ κέντρο, καὶ ἀκόμη ζεστότερης φιλοξενίας καθολικῆς καὶ ἰδιαιτέρως ἀπὸ τὸν ἐκεῖ νέο έφημέριο π.Μιχαὴλ καὶ τοὺς ἀδελφούς μας.

Εἰκόνες ἀπὸ τὴν τελετὴ ἐγκαινείων

Ἐπἰσης θὰ ἐπισκεφθοπυμε καὶ τὴν πόλη τοῦ Ναυπλίου τὴν πρώτη πρωτεύουσα τοῦ Ἑλληνικοῦ κράτους. Ἀλλὰ καὶ τόπο ἐκτέλεσης τοῦ πρώτου κυβερνήτου τοῦ νεόδμητου Ἑλληνικοῦ κράτους Ἰ.Καποδίστρια. Ὁ κυβερνήτης ποὺ τόσο πολύ ἀγάπησε τὴν Ἑλλάδα, κι αὐτὴ τοῦ τὸ ἀνταπέδωσε μὲ τὀση κακία.

Ἡ ἐκκλησία τοῦ Ἀγίου Συρίδωνα
Ἡ πόρτα τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνα. Δεξιὰ ἡ λαβωματιά της σφαίρας ἀπὸ τὸν πυροβολισμὸ τοῦ φρουροῦ Ἰ. Καραγιάννη.