Ραδιοφωνικὲς Ἐκπομπές,  Σοφία Μπεκρή

Ἅγιος Ἰωάννης: Πρόδρομος καὶ κήρυκας μετανοίας

τῆς Σοφίας Μπεκρῆ

Σήμερα, Πέμπτη 24 Ἰουνίου 2021 καὶ ὥρα 8:00 μ.μ..

Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ
ἤ ἐδῶ: ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΡΑΔΙΟ

Καλὴ ἀκρόαση!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 6987353063