Σοφία Μπεκρή

Ἅγιος Μάρκος ὁ Εὐγενικός

Ἀφιέρωμα στὸν ἀγωνιστὴ ἐπίσκοπο Ἐφέσου, ποὺ μόνος του ἀντιστάθηκε στὴν καταστροφικὴ λαίλαπα τοῦ παπισμοῦ.

Τετάρτη 19 Ἰανουαρίου 2022 καὶ ὥρα 9:00 μ.μ., μὲ τὴν φιλόλογο – θεολόγο κ. Σοφία Μπεκρῆ.

Συντονιστῆτε:ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ
& ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΡΑΔΙO

Καλὴ ἀκρόαση!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:️ 6987353063