Δήμητρα Μποζά,  Ραδιοφωνικὲς Ἐκπομπές,  Ραδιοφωνικὸς Σταθμός

Ἅγιοι καὶ ἑορτὲς τοῦ Αὐγούστου (μέρος δεύτερο)

Όσιος Νικάνωρ, ο θαυματουργός – Οσία Θεοδώρα της Σύχλας – Άγιος Τύχων, Επίσκοπος Ζαντόνσκ – Όσιος Ιωσήφ, ο Ησυχαστής ο και Σπηλαιώτης

 

Η Δήμητρα Μποζά διαβάζει βίους αγίων που εορτάζονται κατά τον μήνα Αύγουστο.

Σήμερα, Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου στις 8:00 μ.μ. στους διαδικτυακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΡΑΔΙΟ.

Συντονιστῆτε καὶ καλὴ ἀκρόαση!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:️ 6987353063