Γενικά

Ἁγία Σοφία, ἡ πρόκληση τοῡ νεο-οθωμανισμοῦ καὶ ἡ ἀπάντηση τῆς Ἐλλάδας

Μιἀ πολὺ ἐνδιαφέρουσα συζήτηση γιὰ τὴν μετατροπ΄ὴ τῆς Ἁγἰας Τοῦ Θεοῦ Σοφἰας σὲ μουσουλμανικὸ τζαμὶ