Ἐκδηλώσεις

Ἀφιέρωμα στὸν π. Γεώργιο Μεταλληνό

Μὲ τὴν συμπλήρωση δύο ἐτῶν ἀπὸ τὴν εἰς Κύριον ἐκδημία τοῦ πατρὸς Γεωργίου Μεταλληνοῦ, μεγάλου ἐπιστήμονος καὶ γενναίου ἀγωνιστοῦ τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ φίλου τῶν Ἐπάλξεων, διοργανώνεται, τὸ Σάββατο 18 Δεκεμβρίου στὶς 7:00 μ.μ. στὴν αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., βραδυνὸ ἀφιερωμένο στὴν ζωὴ καὶ δράση του.
Σᾶς περιμένομε.

Εἴσοδος ἐλεύθερη τηρουμένων τῶν μέτρων προστασίας.

Ἡ ἐκδήλωση θὰ μεταδοθῇ καὶ ἀπὸ τοὺς διαδικτυακοὺς ραδιοφωνικοὺς σταθμοὺς ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ & ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΡΑΔΙΟ.