Βασίλειος Μπαμπίλης

Ἀρχὴ Τριωδίου – Κυριακὴ τελώνου καὶ φαρισαίου

τοῦ Βασιλείου Μπαμπίλη

Σήμερα Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2021 καὶ ὥρα 7:00μμ, θὰ ἀκούσουμε τὴν ὁμιλία τοῦ θεολόγου καὶ μουσικοῦ Βασιλείου Μπαμπίλη με θέμα τὴν ἀρχὴ τοῦ Τριωδίου.

Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: epalxeis.caster.fm/
 ἤ ἐδῶ: synpasitoisagiois.radio12345.com