Ἐκδηλώσεις

Ἀποκριάτικη συνεστίαση, Κυριακὴ 12 Φεβρουαρίου 2012 καὶ ὥρα 1.30 μ.μ.

Ἀποκριάτικη συνεστίαση

Κυριακὴ 12 Φεβρουαρίου καὶ ὥρα 1.30 μ.μ.

Αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., πλ. Ὁμονοίας

Ἀποκριάτικη συνεστίαση

Κυριακὴ 12 Φεβρουαρίου καὶ ὥρα 1.30 μ.μ.

Αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., πλ. Ὁμονοίας

Τὸ καλομαγειρεμένο σπιτικὸ φαγητό, τὸ ἄφθονο δωρεὰν κρασί, τὰ ἀναψυκτικὰ ὡς καὶ τὸ μουσικοχορευτικὸ πρόγραμμα θὰ βοηθήσουν στὴν κοινὴ ἀναψυχὴ καὶ στὴ δημιουργία οἰκογενειακῆς κοινοτικῆς ἀτμόσφαιρας μέσα στὶς ἑλληνοορθόδοξες παραδόσεις μακρυὰ ἀπὸ μασκαρέματα καὶ ἄλλες ξένες συνήθειες.

Εἴσοδος μὲ Δηλώσεις συμμετοχῆς μέχρι τὴν Παρασκευὴ τὸ βράδυ 10 Φεβρουαρίου.

Πληροφορίες: 210-5230.948, 6936-901606.  

 

 

Οἱ δραστηριότητες συνεχίζονται

Στὴν αἴθουσα τῶν Ἐπάλξεων, Ζήνωνος 3, β’ ὄροφος, πλ. Ὁμονοίας γίνονται:

Κάθε Σάββατο καὶ ὥρα 6:30 μ.μ. σύντομη ὁμιλία καὶ συζήτηση ἐπὶ διαφόρων θεμάτων καὶ στὶς 7:30 μ.μ. μουσικὴ καὶ πρόβα χορωδίας.

  Κάθε Κυριακὴ καὶ ὥρα 5:00 μ.μ. πρόγραμμα γιὰ ἄτομα μὲ εἰδικὲς ἀνάγκες καὶ στὶς 7:00 μ.μ. πνευματικὲς ὁμιλίες ὡς καὶ     πολιτιστικὲς ἐκδηλώσεις ἀπὸ διακεκριμένους ὁμιλητές.

Καθημερινῶς παρέχονται δωρεὰν μαθήματα ἀρχαίων ἑλληνικῶν, ξένων γλωσσῶν, ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν, μουσικῆς καὶ παραδοσιακῶν χορῶν. Ἐπίσης, διοργανώνονται πολιτιστικὲς καὶ ψυχαγωγικὲς ἐκδηλώσεις καθὼς καὶ μορφωτικὲς ἐκδρομές.

Πληροφορίες: Ὀρθόδοξη Ἐφημερίδα «Ἐπάλξεις», τηλ: 210 5230948.

 

 

Οἱ Ἐπάλξεις τοῦ Αἰγάλεω

Οἱ ὁμιλίες καὶ οἱ λοιπὲς δραστηριότητες τῶν Ἐπάλξεων Αἰγάλεω συνεχίζονται κανονικῶς στὴ νέα αἴθουσά των, Ἀναγεννήσεως 19 (πλησίον Ἁγ. Σπυρίδωνος), μὲ κεντρικὴ ὁμιλία καὶ Ἱερὰ Παράκληση κάθε Τρίτη βράδυ καὶ ὥρα 7.30 μ.μ.