Βασίλειος Τσούπρας

Φιλαλληλία: Κριτήριο τῆς Μελλούσης Κρίσεως

Τὴν Κυριακὴ 7 Μαρτίου 2021 καὶ ὥρα 7:00μμ θὰ ἀκούσουμε ζωντανὰ τὴν ἐκπομπὴ τοῦ κ. Βασιλείου Τσοῦπρα, θεολόγου καὶ κοινωνιολόγου μὲ ἀφορμὴ τὴν περικοπὴ τοῦ Εὐαγγελίου ποὺ θὰ άκουστεῖ τὴν Κυριακὴ τὸ πρωί.

Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: epalxeis.caster.fm/
ἤ ἐδῶ: synpasitoisagiois.radio12345.com

Καλὴ ἀκρόαση!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 6987353063