Χωρίς κατηγορία

Φθινοπωρινὴ Συνεστίαση,Κυριακὴ 8 Νοεμβρίου καὶ ὥρα 1:30 μ.μ., Αἴθουσα Ἐπάλξεις

Φθινοπωρινὴ Συνεστίαση
Κυριακὴ 8 Νοεμβρίου καὶ ὥρα 1:30 μ.μ.

Αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄροφος, Ὁμόνοια

Τὸ πρόγραμμα περιλαμβάνει πλούσιο σπιτικὸ φαγητό, ἄφθονα κεράσματα καὶ παραδοσιακὸ καλλιτεχνικὸ πρόγραμμα.

Φθινοπωρινὴ Συνεστίαση
Κυριακὴ 8 Νοεμβρίου καὶ ὥρα 1:30 μ.μ.

Αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄροφος, Ὁμόνοια

Τὸ πρόγραμμα περιλαμβάνει πλούσιο σπιτικὸ φαγητό, ἄφθονα κεράσματα καὶ παραδοσιακὸ καλλιτεχνικὸ πρόγραμμα.

Ἀγαπητοὶ ἀναγνῶστες, εἶναι ἀνάγκη, ἐνῶ ὅλα καὶ ὅλοι γύρω μας δημιουργοῦν θλίψη καὶ ἀπογοήτευση, νὰ νοιώσουμε γιὰ λίγο τὴν οἰκογενειακὴ ἀτμόσφαιρα καὶ νὰ χαροῦμε τὴν συντροφικότητα καὶ τὴν πατροπαράδοτη κοινωνικότητα, προετοιμαζόμενοι ἀπὸ κοινοῦ γιὰ τὴν νηστεία τῶν Χριστουγέννων.

Ἂς μὴν λείψῃ κανείς. Σᾶς περιμένουμε ὅλους!
Εἴσοδος μὲ προσκλήσεις ποὺ θὰ διατίθενται στὴν εἴσοδο τῆς αἰθούσης.
Πληροφορίες καὶ δηλώσεις συμμετοχῆς μέχρι τὴν Παρασκευή 6/11
στὰ τηλέφωνα: 210-5230.948, 6987 353063.