Ἐκδηλώσεις

«Τὸ ἄγχος καὶ ἡ ἀντιμετώπισή του», στις 29/9/2012

 Τὸ Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ. (στὴν Ὁμόνοια) θὰ ὁμιλήσῃ ἡ ψυχολόγος

 Τὸ Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ. (στὴν Ὁμόνοια) θὰ ὁμιλήσῃ ἡ ψυχολόγος

κ. Ἀσημίνα Τσάμου μὲ θέμα: 

«Τὸ ἄγχος καὶ ἡ ἀντιμετώπισή του».
 
 
Εἴσοδος ἐλεύθερη.
 

Λοιπὲς δραστηριότητες

Στὴν ἴδια αἴθουσα κάθε Σάββατο βράδυ γίνονται ἐνδιαφέρουσες ὁμιλίες (7.00 μ.μ.)

καὶ πρόβες χοροῦ (6.00 μ.μ.) καὶ χορωδίας (8.00 μ.μ)

Καθημερινῶς παρέχονται δωρεὰν μαθήματα ἀρχαίων ἑλληνικῶν, ξένων

γλωσσῶν, ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν, μουσικῆς καὶ παραδοσιακῶν χορῶν

καὶ διοργανώνονται πολιτιστικὲς ἐκδηλώσεις καὶ μορφωτικὲς ἐκδρομές.

 

Σᾶς περιμένουμε!

 

Πληροφορίες γιὰ τὰ μορφωτικά προγράμματα καὶ τὶς λοιπὲς δραστηριότητες:

Ὀρθόδοξη Ἐφημερίδα «Ἐπάλξεις» τηλ.: 210-5230.948, 6936 901606.

 

Σημ.: Οἱ ὁμιλίες τῶν Ἐπάλξεων Αἰγάλεω γίνονται κάθε Τρίτη βράδυ στὶς 7:00 μ.μ. στὴν νέα αἴθουσά των (Ἀναγεννήσεως 19,

πλησίον Ἁγ. Σπυρίδωνος).

Πληροφορίες: 210 59 82573 (κ. Μαγδαληνὴ Κόκορη, ἰατρὸς – Θεολόγος).