Βασίλειος Τσούπρας

Τὸ Τριώδιο καὶ οἱ ὠδές του

Σήμερα Κυριακὴ 21 Φεβρουαρίου καὶ ὥρα 7:00μμ θὰ ἀκούσουμε τὴν ὁμιλία τοῦ θεολόγου – κοινωνιολόγου κ. Βασιλείου Τσούπρα στὴν ὁποία θὰ ἀναλυθοῦν οἱ ὠδὲς τοῦ Τριωδίου.

Ἀκοῦστε ἐδῶ: epalxeis.caster.fm
ἤ ἐναλλακτικὰ ἐδῶ: synpasitoisagiois.radio12345.com